Wattsenglish ZŠ

Kurzy anglického jazyka

pre školákov otvárame iba v detskom centre AnKo v Malackách. Kurzy sú určené deťom od prvého do piateho ročníka.

Wattsenglish

WOW Green (prváci)

WOW Orange (druháci)

Prvé dva roky deti nadväzujú na slovnú zásobu získanú v materskej škole a dopĺňajú si ju v nových gramatických súvislostiach. Hlavnou postavou vzdelávania je Steve s nezbednou strakou Maggie a prichádza aj záhadná teta Agatha. Tieto hodiny trvajú 45 minút.

Wattsenglish

WOW Bronze (tretiaci)

WOW Silver (štvrtáci)

Ďalšie tri roky sa kurz začína výrazne odlišovať. Slovná zásoba sa zameriava na používanie slovies. Steve totiž učí malých mimozemšťanov, ako žijeme my ľudia na Zemi. Hlavnú postavu Steva sprevádza mimozemšťan Bob. Tieto hodiny trvajú 60 minút.

Ako je kurz organizovaný

Detské centrum AnKo
od 12. 9. 2022 do 16. 6. 2023
1 krát do týždňa
kniha + voucher (kód do internetovej zóny)

Prihláška

Kontaktný formulár

Údaje o rodičovi

Údaje o dieťati