Wattsenglish ZŠ

Kurzy anglického jazyka

pre školákov otvárame iba v detskom centre AnKo v Malackách. Kurzy sú určené deťom od prvého do piateho ročníka.

Wattsenglish

WOW Green (prváci)

WOW Orange (druháci)

Prvé dva roky deti nadväzujú na slovnú zásobu získanú v materskej škole a dopĺňajú si ju v nových gramatických súvislostiach. Hlavnou postavou vzdelávania je Steve s nezbednou strakou Maggie a prichádza aj záhadná teta Agatha.

Wattsenglish

WOW Bronze (tretiaci)

WOW Silver (štvrtáci)

WOW Gold (piatiaci)

Ďalšie tri roky sa kurz začína výrazne odlišovať. Slovná zásoba sa zameriava na používanie slovies. Steve totiž učí malých mimozemšťanov, ako žijeme my ľudia na Zemi. Hlavnú postavu Steva sprevádza mimozemšťan Bob.

Ako je kurz organizovaný

Detské centrum AnKo

od 18. 9. 2023 do 14. 6. 2024

garantovaných 30 hodín v kurze

1 krát do týždňa

45 minút – kurzy Green a Orange

60 minút – kurzy Bronze, Silver, Gold

95 € / polrok – kurzy Green a Orange

110 € / polrok – kurzy Bronze, Silver, Gold

kniha + voucher (kód do internetovej zóny)

25 €

Kniha zdarma?

-súrodenecká zľava – druhé dieťa má knihu zdarma

-vernostná zľava – dieťa, ktoré pokračuje v kurze a absolvovalo aj náš letný tábor, má knihu zdarma

Prihláška

Kontaktný formulár

Údaje o rodičovi

Údaje o dieťati