BRICKS ZŠ

Nielen chlapci sú stavitelia!

Vzdelávacie kurzy s kockami sme na školský rok 2023/2024 pre žiakov vo veku 7 až 11 rokov rozdelili podľa náročnosti do štyroch kategórií. Každé dieťa si tak môže vybrať kurz, ktorý mu najviac vyhovuje. Deti sa bavia a pritom získavajú zručnosti pre moderný svet.

Pri skladaní modelov využívame metódu STEM (Science, Technology, Englineerig, Mathematics).

BRICKS

Staviteľ

Kurz je vhodný pre 6 až 7 ročné deti. Pomocou kociek a koliesok zisťujeme, ako veci v našom modernom svete fungujú. Modely nie sú ešte napojené na motorček, uvedieme ich do pohybu manuálne. Kurz je prípravou na Elektro-staviteľa.

Skúšobné hodiny:

Pondelok 11. september

BRICKS

Elektro-staviteľ

Kurz je vhodný pre 8 až 10 ročné deti. Mladšie deti môžu do kurzu nastúpiť, ak už absolvovali kurz Staviteľ. Deti získavajú nielen zručnosti ale aj vedomosti o modernom svete. Modely sú zložitejšie a sú napojené na elektrický motorček. Deti tak vlastnými rukami zisťujú, ako fungujú veci v našom modernom živote.

Skúšobné hodiny:

Utorok 12. september

BRICKS

Booster

Kurz je vhodný pre 10 až 11 ročné deti. Mladšie deti môžu do kurzu nastúpiť, ak už absolvovali kurz Elektro-staviteľ. Deti získavajú prvý kontakt s programovaním svojich modelov. Kocky tak prinášajú úplne nový level smerom k našej technologickej budúcnosti.

Skúšobné hodiny:

 

Piatok 22. september

BRICKS

Štúdio

Kurz je vhodný pre 7-11 ročné deti. Skladáme rôzne modely, hráme sa s nimi a učíme sa vytvárať film. Pomocou metódy Stop Motion deti nasnímajú množstvo obrázkov, ktoré potom  pustíme ako film. Z kociek si deti vystavajú modely a oživia ich vo vlastnom príbehu. Tento kurz je vhodný aj pre dievčatá.

 

 
Skúšobná hodina:
Piatok 22. september

BRICKS

Soboty

SUPER SOBOTA – dvojhodinový program pre deti so Super Mariom. Každá prvá sobota v mesiaci.

KOCKÁČI  – dvojhodinový program pre deti s Minecraftom. Každá druhá sobota v mesiaci.

Ako je kurz organizovaný

Detské centrum AnKo

5 vyučovacích (60 minútových) hodín

1 téma 33 €

3 témy naraz 90 € (zvýhodnená cena)

1 téma 38 €

3 témy naraz 105 € (zvýhodnená cena)

Všetky neabsolvované hodiny sa dajú nahradiť

Prihláška

Kontaktný formulár

Údaje o rodičovi

Údaje o dieťati