BRICKS ZŠ

Nielen chlapci sú stavitelia!

Vzdelávacie kurzy s kockami 2022/2023 pre žiakov vo veku 7 až 11 rokov sme podľa náročnosti rozdelili do troch kategórií. Každé dieťa si tak môže vybrať kurz, ktorý mu najviac vyhovuje. Deti sa bavia a pritom získavajú zručnosti pre moderný svet. Všetky kurzy sa realizujú cez rôzne témy, ktoré trvajú vždy 5 hodín (týždňov).

Pri skladaní modelov využívame metódu STEM (Science, Technology, Englineerig, Mathematics).

BRICKS

Staviteľ

Kurz je vhodný pre 6 až 8 ročné deti, ktorí chcú pomocou Lega spoznávať, ako veci v našom modernom svete fungujú. Modely nie sú ešte napojené na motorček, uvedieme ich do pohybu manuálne. Kurz je prípravou na elektro-staviteľa.

Témy, ktoré nás čakajú v roku 2023:
január - február __Práca
február - marec __Technológie
marec - apríl __Zábava
máj - jún __Stredovek

BRICKS

Elektro-staviteľ

Kurz je vhodný pre 8 až 10 ročné deti. Získavajú nielen zručnosti ale aj vedomosti o modernom svete. Modely sú zložitejšie a sú napojené na elektrický motorček. Deti tak vlastnými rukami zisťujú, ako fungujú veci v našom modernom živote.

Témy, ktoré nás čakajú v roku 2023:
január - február __Doprava
február - marec __Práca a zábava
marec - apríl __Vynálezy
máj - jún __Vesmír

BRICKS

Klasik veľkomodely

Kurz je vhodný pre 7-11 ročné deti. Skladáme veľké modely z cca 1000  dielikov a deti ich skladajú vo dvojiciach. Každý z dvojice postaví určitú časť modelu, ktorý si potom spoja do výsledného veľko-modelu.

Témy, ktoré nás čakajú v roku 2023:

marec-apríl__Mesto
apríl-máj__Doprava

Ako je kurz organizovaný

Detské centrum AnKo

60 minútová hodina, 33 € za 1 tému

60 minútová hodina, 38 € za 1 tému

90 minútová hodina, 40 € za 1 tému

60 minútová hodina, 28 € za 1 tému

Všetky neabsolvované hodiny sa dajú nahradiť

Prihláška

Kontaktný formulár

Údaje o rodičovi

Údaje o dieťati