Peppa Pig

Nové! Angličtina aj kocky v jednom kurze

Máme nový program iba pre dievčatá. Fungujeme každú druhú sobotu. Angličtinu sa učíme spolu so známou rozprávkovou postavičkou Peppa Pig a po práci príde zaslúžená odmena – hra s kockami Disney. Môžete prísť aj bez prihlásenia, na samostatný vstup. Prihláška vám však zaručí nielen lepšiu cenu ale aj istotu, že sa vám ujde miesto.

Vhodné pre 5-8 ročné dievčatá

Ako je kurz organizovaný

Detské centrum AnKo

každú druhú sobotu

60 minút – 30 minút aktívna angličtina a 30 minút hra s kockami

1 samostatný vstup 10 €

5 hodín 35 € (výhodnejšia cena)

Neabsolvovanú hodinu si prenesiete do najbližšej soboty.

Prihláška

Kontaktný formulár

Údaje o rodičovi

Údaje o dieťati